Konwersatorium dla doktorantów w dniu 7 czerwca 2016 r.

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na spotkanie “Konwersatorium dla doktorantów”, które odbędzie się we wtorek, 7 czerwca 2016 r., w godzinach 16.45-18.15 w sali 125 IH UW. Referat pt. “The English Roman Lives Anthonego Mundaya jako przyczynek do propagandy antykatolickiej” wygłosi Pan Maciej Myśliwiec. W załączniku tezy wystąpienia prelegenta.

Z wyrazami szacunku,
U. Augustyniak

Maciej Myśliwiec., abstrakt wystąpienia 7 czerwca na konwersatorium dla doktorantów

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na spotkanie konwersatorium dla doktorantów, które odbędzie się we wtorek, 24 maja 2016 r., w godzinach 16.45-18.15 w sali 125 IH UW. Na spotkaniu referat pt. Problemy metodologiczne badań nad zniszczeniami wojennymi w Rzeczypospolitej XVII w. wygłosi dr Andrzej Gliwa. Jako załącznik przesyłamy abstrakt planowanej wypowiedzi.

Z wyrazami szacunku,

Zespół HKS

dr Andrzej Gliwa, abstrakt wystąpienia na konwersatorium 24.05.2016

Konwersatorium dla doktorantów 17 maja 2016 r.

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na spotkanie konwersatorium dla doktorantów, które odbędzie się we wtorek, 17 maja 2016 r., w godzinach 16.45-18.15 w sali 125 IH UW. Na spotkaniu referat pt. Ślady historii w „siedemnastowiecznych” polskich diariuszach podróży po Europie wygłosi pan Marek Goldfinger-Kunicki. Jako załącznik przesyłamy abstrakt planowanej wypowiedzi.

Z wyrazami szacunku,

Zespół HKS

Marek Goldfinger-Kunicki, abstrakt wystąpienia na konwersatorium 17.05.2016

Konwersatorium dla doktorantów w dniu 10 maja 2016 r.

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na spotkanie “Konwersatorium dla doktorantów”, które odbędzie się we wtorek, 10 maja 2016 r., w godzinach 16.45-18.15 w sali 125 IH UW. Referat pt. “Jak zabijać słowami? Przemoc słowna w relacjach katolików z protestantami w Rzeczypospolitej (XVI-XVII w.)” wygłosi Pan Iwo Hryniewicz. W załączniku tezy wystąpienia prelegenta.

Z wyrazami szacunku,
U. Augustyniak

Iwo Hryniewicz – abstrakt wystąpienia na konwersatorium dr 10 V 2016-1