Spotkanie konwersatorium dla doktorantów 25.10.2016

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na spotkanie konwersatorium dla doktorantów, które odbędzie się we wtorek, 25 października 2016 r., w godzinach 15:00-16:30 w sali 125 budynku Instytutu Historycznego. Na spotkaniu referat pt. Uniwersały ostrzegawcze i mobilizacyjne jako środki efektywnej transmisji informacji w zarządzaniu kryzysowym na ziemiach południowo-wschodnich Rzeczypospolitej w XVII wieku wygłosi dr Andrzej Gliwa. Jako załącznik przesyłamy abstrakt planowanej wypowiedzi.

Z wyrazami szacunku,

Zespół HKS

dr Andrzej Gliwa, abstrakt wystąpienia na konwersatorium 25.10.2016

Spotkanie konwersatorium dla doktorantów 11.10.2016

Szanowni Państwo,

Po wakacyjnej przerwie ponownie serdecznie zapraszamy na otwierające rok akademicki 2016/2017 spotkanie konwersatorium dla doktorantów, które odbędzie się we wtorek, 11 października 2016 r., w godzinach 15:00-16:30 w sali 125 budynku Instytutu Historycznego. Na spotkaniu referat pt. Kancelaria koronna pod zwierzchnictwem Jerzego Ossolińskiego w latach 1638-1650 wygłosi Rafał Górny. Jako załącznik przesyłamy abstrakt planowanej wypowiedzi.

Z wyrazami szacunku,

Zespół HKS

pan Rafał Górny, abstrakt wystąpienia na konwersatorium 11.10.2016

Konwersatorium dla doktorantów w dniu 7 czerwca 2016 r.

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na spotkanie “Konwersatorium dla doktorantów”, które odbędzie się we wtorek, 7 czerwca 2016 r., w godzinach 16.45-18.15 w sali 125 IH UW. Referat pt. “The English Roman Lives Anthonego Mundaya jako przyczynek do propagandy antykatolickiej” wygłosi Pan Maciej Myśliwiec. W załączniku tezy wystąpienia prelegenta.

Z wyrazami szacunku,
U. Augustyniak

Maciej Myśliwiec., abstrakt wystąpienia 7 czerwca na konwersatorium dla doktorantów

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na spotkanie konwersatorium dla doktorantów, które odbędzie się we wtorek, 24 maja 2016 r., w godzinach 16.45-18.15 w sali 125 IH UW. Na spotkaniu referat pt. Problemy metodologiczne badań nad zniszczeniami wojennymi w Rzeczypospolitej XVII w. wygłosi dr Andrzej Gliwa. Jako załącznik przesyłamy abstrakt planowanej wypowiedzi.

Z wyrazami szacunku,

Zespół HKS

dr Andrzej Gliwa, abstrakt wystąpienia na konwersatorium 24.05.2016