Wykład dra Bema online

Szanowni Państwo,

na seminarium naszego Zespołu prowadzonym przez prof. Agnieszkę Bartoszewicz 24 października 2017 roku mieliśmy zaszczyt gościć dra Kazimierza Bema. Wygłosił on wykład zatytułowany “Dyscyplina kościelna w teologii i praktyce kościołów reformowanych w Rzeczpospolitej Obojga Narodów na tle kościołów reformowanych w Europie”. Tym razem zapis wykładu dostępny jest online i można go znaleźć tutaj

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z materiałem.

Z pozdrowieniami,
Zespół Historii Kultury Staropolskiej

Konwersatorium Zespołu Historii Kultury Staropolskiej 2017/2018

Uprzejmie informujemy, że w roku akademickim 2017/2018 odbywać się będzie późnośredniowieczne i nowożytne konwersatorium Zespołu Historii Kultury Staropolskiej dla doktorantów i magistrantów kierunków humanistycznych. Znany jest już program semestru zimowego, który zamieszczamy w poniższym linku. Zapraszamy do zapoznania się z programem i do uczestnictwa w konwersatorium.

Zespół Historii Kultury Staropolskiej przy IH UW

Program semestru zimowego /konwersatorium ZHKS r.a. 2017/2018

Kolejne spotkanie konwersatorium w dniu 24 stycznia 2017 roku

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność zaprosić na kolejne spotkanie naszego konwersatorium, które odbędzie się we wtorek, 24. stycznia 2017 r., w godzinach 15:00-16:30 w sali 125 budynku Instytutu Historycznego. Na spotkaniu mierzący się z ambitnymi pytaniami referat pt. “Przeciw wodzie trudno pływać” – o zawiłościach kariery Tomasza Zamoyskiego w latach 1618-1628 wygłosi mgr Marta Kupczewska. Jako załącznik przesyłamy streszczenie planowanej wypowiedzi.

Z wyrazami szacunku,

Zespół Historii Kultury Staropolskiej

mgr Marta Kupczewska, abstrakt wystąpienia na konwersatorium 24.01.2017

Spotkanie konwersatorium dnia 17. stycznia 2017

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na kolejne spotkanie konwersatorium dla doktorantów, które odbędzie się we wtorek, 17. stycznia 2017 r., w godzinach 15:00-16:30 w sali 125 budynku Instytutu Historycznego. Na spotkaniu interesujący referat pt. “Za spólnem zezwoleniem wszech nas, stanów Ziemie Podlaskiej”. Komunikacja między szlachtą bielską, drohicką i mielnicką w czasie pierwszych bezkrólewi (1572-1574, 1574-1576, 1586-1587) wygłosi mgr Emil Kalinowski. Jako załącznik przesyłamy abstrakt planowanej wypowiedzi.

Z wyrazami szacunku,

Zespół Historii Kultury Staropolskiej

mgr Emil Kalinowski, abstrakt wystąpienia na konwersatorium 17.01.2017

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na kolejne spotkanie konwersatorium dla doktorantów, które odbędzie się we wtorek, 10. stycznia 2017 r., w godzinach 15:00-16:30 w sali 125 budynku Instytutu Historycznego. Na spotkaniu referat pt. Obieg informacji na dworach habsburskim i jagiellońskim na przykładzie korespondencji Katarzyny Habsburżanki wygłosi mgr Urszula Zachara-Związek. Jako załącznik przesyłamy abstrakt planowanej wypowiedzi.

Z wyrazami szacunku,

Zespół Historii Kultury Staropolskiej

mgr Urszula Zachara-Związek, abstrakt wystąpienia na konwersatorium 10.01.2017