Spotkanie konwersatorium dnia 17. stycznia 2017

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na kolejne spotkanie konwersatorium dla doktorantów, które odbędzie się we wtorek, 17. stycznia 2017 r., w godzinach 15:00-16:30 w sali 125 budynku Instytutu Historycznego. Na spotkaniu interesujący referat pt. “Za spólnem zezwoleniem wszech nas, stanów Ziemie Podlaskiej”. Komunikacja między szlachtą bielską, drohicką i mielnicką w czasie pierwszych bezkrólewi (1572-1574, 1574-1576, 1586-1587) wygłosi mgr Emil Kalinowski. Jako załącznik przesyłamy abstrakt planowanej wypowiedzi.

Z wyrazami szacunku,

Zespół Historii Kultury Staropolskiej

mgr Emil Kalinowski, abstrakt wystąpienia na konwersatorium 17.01.2017

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na kolejne spotkanie konwersatorium dla doktorantów, które odbędzie się we wtorek, 10. stycznia 2017 r., w godzinach 15:00-16:30 w sali 125 budynku Instytutu Historycznego. Na spotkaniu referat pt. Obieg informacji na dworach habsburskim i jagiellońskim na przykładzie korespondencji Katarzyny Habsburżanki wygłosi mgr Urszula Zachara-Związek. Jako załącznik przesyłamy abstrakt planowanej wypowiedzi.

Z wyrazami szacunku,

Zespół Historii Kultury Staropolskiej

mgr Urszula Zachara-Związek, abstrakt wystąpienia na konwersatorium 10.01.2017

Spotkanie konwersatorium 20 XII 2016 r.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na kolejne spotkanie konwersatorium dla doktorantów, które odbędzie się we wtorek, 20. grudnia 2016 r., w godzinach 15:00-16:30 w sali 125 budynku Instytutu Historycznego. Na spotkaniu referat pt. Nieśmiertelny i dobroczynny. Pytania o sławę Staszica wygłosi pan Adrian Wesołowski. Jako załącznik przesyłamy abstrakt planowanej wypowiedzi.

Z wyrazami szacunku,

Zespół Historii Kultury Staropolskiej

mgr Adrian Wesołowski, abstrakt wystąpienia na konwersatorium 20.12.2016

Spotkanie konwersatorium 13 XII 2016

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na kolejne spotkanie konwersatorium dla doktorantów, które odbędzie się we wtorek, 13. grudnia 2016 r., w godzinach 15:00-16:30 w sali 125 budynku Instytutu Historycznego. Na spotkaniu referat pt. Jan III Sobieski z kontrowersyjnej perspektywy jego europejskich świadków wygłosi mgr Kathrin Paszek. Jako załącznik przesyłamy abstrakt planowanej wypowiedzi.

Z wyrazami szacunku,

Zespół Historii Kultury Staropolskiej

mgr Kathrin Paszek, abstrakt wystąpienia na konwersatorium 13.12.2016

Spotkanie konwersatorium 6.12.2016

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na kolejne spotkanie konwersatorium dla doktorantów, które odbędzie się we wtorek, 6. grudnia 2016 r., w godzinach 15:00-16:30 w sali 125 budynku Instytutu Historycznego. Na spotkaniu referat pt. Ewolucja wspólnoty kozackiej i jej politycznej świadomości w dobie odrodzenia Cerkwi prawosławnej i walki o swobody wyznaniowe dla prawosławnych w Rzeczypospolitej (drugie i trzecie dziesięciolecie XVII wieku) wygłosi dr Piotr Kroll. Jako załącznik przesyłamy abstrakt planowanej wypowiedzi.

Z wyrazami szacunku,

Zespół Historii Kultury Staropolskiej

dr Piotr Kroll, abstrakt wystąpienia na konwersatorium 6.12.2016